Schengenské (krátkodobé) letištní průjezdní vízum

CO

Letištní průjezdní vízum je vydáváno občanům třetích zemí, kteří pobývají v tranzitní zóně mezinárodního letiště na území České republiky, zatímco čekají na svůj letecký spoj.

Povinnost zajistit si Schengenské letištní průjezdní vízum mají občané následujících států: Afghánistán, Bangladéš, Čad, Egypt, Eritrea, Etiopie, Ghana, Indie, Irák, Írán, Jemen Jižní Súdán, Kongo (Demokratická republika), Kuba, Kyrgyzstán, Libanon, Libye, Mali, Mauretánie, Nigérie, Niger, Pákistán, Palestinská národní samospráva, Somálsko, Srí Lanka, Súdán, Sýrie, Turecko, Turkmenistán.

Letištní průjezdní vízum nemusejí mít tyto osoby: držitelé jiného schengenského/krátkodobého víza, držitelé dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu, držitelé povolení k pobytu vydaného Andorrou, Kanadou, Japonskem, San Marinem či USA, držitelé víza pro pobyt ve státech EHP, Kanady, Japonska a USA, rodinní příslušníci občanů EU, držitelé diplomatických pasů, členové posádek letadel, kteří jsou občany států smluvních stran Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví.

Toto vízum se uděluje na jeden (jednosměrné) či dva vstupy (obousměrné) s dobou platnosti nejdéle šesti měsíců.

JAK

Musíte podat žádost o schengenské (krátkodobé) vízum na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí.

KDE

Informace Ministerstva zahraničních věcí (v angličtině a češtině): http://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/kratkodobe_vizum/letistni_vizum.html

Praha 1 – Hradčany, Czech Republic

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign affair)

Loretánské náměstí 5

118 00 Praha 1 – Hradčany
T +420 224 181 111