Příspěvek na mobilitu

CO

Příspěvek na mobilitu je opakovanou dávkou, která dosahuje částky 400 Kč měsíčně vyplácené osobě starší 1 roku, neschopné zvládat základní potřeby, pokud jde o mobilitu nebo orientaci, která je opakovaně dopravována a které nejsou poskytovány rezidenční sociální služby nebo která není ve zdravotnickém zařízení. S výjimkou případů vyžadujících zvláštní pozornost.

KDE

Písemnou žádost o příspěvek na mobilitu musíte podat na předepsaném formuláři Úřadu práce (Úřad Práce)v místě vašeho bydliště. (v češtině): http://portal.mpsv.cz/soc/ssp

Praha 7, Czech Republic

Úřad Práce (Labour Office )

Dobrovského 1278/25

170 00 Praha 7