Dlouhodobé za účelem podnikání

CO

Vízum k pobytu nad 90 dnů (dlouhodobé) za účelem podnikání

JAK

Musíte podat žádost o dlouhodobé vízum na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí.

KDE

Informace Ministerstva zahraničních věcí (v angličtině a češtině): https://www.mvcr.cz/clanek/vizum-k-pobytu-nad-90-dnu-dlouhodobe.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d

Praha 1 – Hradčany, Czech Republic

Ministerstvo zahraničních věcí (Ministry of Foreign affair)

Loretánské náměstí 5

118 00 Praha 1 – Hradčany
T +420 224 181 111