Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs)

Praha 2, Czech Republic

Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministry of Labour and Social Affairs)

Na Poříčním právu 1/376

128 01 Praha 2
T + 420 950 191 111