Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (Association of Small and Medium Enterprises and Tradesmen of the Czech Republic)

Praha 8, Czech Republic

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (Association of Small and Medium Enterprises and Tradesmen of the Czech Republic)

Sokolovská 100/94

186 00 Praha 8
T +420 236 080 454